Evliya Çelebi ve Seyahatname Hakkında Araştırma Bilgi

Aşağıda Evliya Çelebi ve Seyahatname hakkında araştırma bilgi kısaca olarak ele alacağız.

Evliya Çelebi, 17. yüzyılın en önemli seyyahlarından biri olarak meşhur olmuştur. 1611 yılında İstanbul’da dünyaya gelmiştir. Küçük yaşlardan itibaren donanımlı bir talim ve terbiye hayatı olmuştur. Hem müspet ilimlerde hem de İslami ilimlerde başarılı bir hayatı olmuştur.

Hat, tezhip, nakış gibi yetenek geliştiren alanlarda da eğitim alarak kendini geliştirmiştir. Hafızlık eğitimi alarak da dini ilimlerde önemli bir temel oluşturmuştur. Evliya Çelebi, seyyah olarak bütün Osmanlı coğrafyasını gezerek Seyahatname isimli bir eser ortaya koymuştur.

Rivayete göre Evliya Çelebi, rüyasında Allah Resulü (s.a.v.) görür ve şefaat diyeceğine yere dilinin sürçmesiyle seyahat Ya Resulüllah demiştir. Bu nedenle seyyah olarak bütün coğrafyaları dolaşmıştır. Bunun hikmetine binaen de gezdiği yerlerle ilgili dini, kültürel, sosyal, siyasal notlar olarak bir eser ortaya koymuştur.

Seyahatname Hakkında

Seyahatname isimli eser yaklaşık on ciltten meydana gelmektedir. Yedi cilt olduğu da rivayet edilmektedir. Günümüze kadar ulaşan ve fakat bazı ciltleri zarar görmüş olan bir eserdir. Nadir bulunan eserler arasında yer alarak 17. yüzyıl seyyah kitaplarının en önemlisi ve en meşhuru olarak kabul edilir.

Birçok millet, devlet, kültür ve değerler hakkında önemli gözlemlerin bir vakanüvis gözüyle aktarıldığı eserde yer yer abartılı sözler ve yorumlar da bulunmaktadır.

Evliya Çelebi ve Seyahatname Hakkında Araştırma Bilgi Hakkında Yorumlarınızı Aşağıdan Hemen Yazabilirsiniz.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.