Şu Destanı Konusu Nedir Kısaca

Aşağıda Şu Destanı konusu nedir kısaca olarak ele alacağız.

Destanlar, tarihi bilgiler vermesi açısından sosyal, kültürel ve siyasi özellikler taşımaktadır. Bu bakımdan Türk tarihinde destanların önemli bir yeri bulunmaktadır. Divan-i Lügati-t Türk isimli eserde toplanan destanlar bulunmaktadır. Bunlardan biri de Şu Destanı olarak bilinmektedir.

Şu Destanı’nın konusu Şu isimli Saka hükümdarının Makedonya hükümdarı İskender ile yaptığı mücadelelerdir. Bu mücadeleler savaş olarak da yaşanmıştır. M.Ö. 4. yüzyıla tekabül ettiği düşünülen dönemde Türklerin varlık mücadelesinden bahseden ve Türklerin  kültürünü ve hayatını anlatan bir destan olma özelliğine sahiptir.

Destanlar sözlü eserlerdir. Sonradan yazıya aktarılmıştır. Destanların kültürel, siyasi ve sosyal özellikleri bulunmaktadır. Bu özellikler milletler tarihi açısından önemlidir.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.