Enerji Kaynakları Kaça Ayrılır?

Aşağıda enerji kaynakları kaça ayrılır kısaca olarak ele alacağız.

Enerji kaynakları, insanların ihtiyacı olan enerjilerin üretilmesinde kullanılmaktadır. Doğada yer altı ve yer üstü kaynakların doğal zenginliği nispetinde çeşitli dönüşüm ve üretim aşamalarından geçerek enerjinin salt bir şekilde üretilmesinde etkili olmaktadır. Enerji günlük hayatımızda hemen her alanda kullanılmaktadır. Özellikle elektrik enerjisi üretimi enerji kaynaklarının tamamından sağlanmaktadır.

Enerji kaynakları, ikiye ayrılmaktadır. Bunlar, yenilenebilir enerji kaynakları ve fosil yakıtlar olarak bilinmektedir. Yenilenebilir enerji kaynakları, rüzgar enerjisi, joetermal enerji, hidroelektrik enerji, güneş enerjisi gibi enerji türlerdir. Fosil yakıtlar olarak kullanılan enerji kaynakları ise petrol, doğal gaz, kömür, linyit gibi enerji kaynaklarıdır. Enerjinin dönüşümü sayesinde de bunlardan elektrik üretilmektedir.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir