Bir memleketin kalkınması için köyden mi; şehirden mi baş­lanmalıdır? Konulu Münazara Örneği

Bir memleketin kalkınması için köyden mi; şehirden mi baş­lanmalıdır? konulu münazara örneği ile sizler de, Bir memleketin kalkınması için köyden mi; şehirden mi baş­lanmalıdır? hakkında münazara çalışması yapabilirsiniz.

Münazara: Köyden mi, Şehirden mi Başlanmalıdır?

Taraftar 1: Köyden başlanmalıdır. Köylerde yaşayan insanların eğitim düzeyi orta ve alt seviyedir. Bu nedenle köylerde yaşayan insanların eğitim düzeyinin yükseltilmesi, köylerin ekonomik olarak daha güçlü hale getirilmesi, üretimin artırılması, yeni iş alanlarının açılması ve diğer kalkınma projelerinin başlatılması sayesinde köylerin kalkınması sağlanabilir.

Taraftar 2: Şehirlerden başlanmalıdır. Şehirlerde yaşayan insanların eğitim düzeyi yüksektir. Bu nedenle şehirlerde yaşayan insanlar arasında yapılacak eğitim ve araştırma faaliyetleri sayesinde ülkemizin kalkınmasına önemli katkılar sağlanabilir. Ayrıca, şehirlerdeki kültür ve sanat faaliyetleri aracılığıyla ülkemizin tanıtımı ve ülkemizin dünya çapında tanınırlığının artırılması da sağlanabilir.

Münazara Sonuçu: Ülkemizin kalkınması için hem köylerden hem de şehirlerden başlanması gerektiği sonucuna varılmıştır. Köylerde yaşayan insanların eğitim düzeyinin yükseltilmesi, üretimin arttırılması ve köylerin ekonomik olarak güçlendirilmesi, şehirlerde yaşayan insanlar arasında yapılacak eğitim ve araştırma faaliyetleri sayesinde ülkemizin kalkınmasına önemli katkılar sağlanabilir. Ülkemizin kalkınması için her iki alanda da çalışılmalıdır.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir