4+4+4 Eğitim Sisteminin Olumlu Yönleri Nelerdir?

Aşağıda 4+4+4 eğitim sisteminin olumlu yönleri nelerdir kısaca olarak ele alacağız.

Kesintisiz eğitimin sona ermesi ve eğitim hayatında öğrenci merkezli anlayışının yerleşik hale gelmesi amacıyla tasarlanarak uygulamaya alınan 4+4+4 sistemi ile birlikte pedagojik ve psikolojik temelli bazı avantajların oluşarak yeni kesintili sistemin olumlu yönlerinden de bahsedilmektedir.

4+4+4 eğitim sisteminin olumlu yönleri olarak, öğrencilerin yaş farklarına göre aynı ortamda eğitim ve öğretim görmeyerek gruplara ayrılması söz konusu olmaktadır. Bütün öğretmenlerin kendi branşlarına daha iyi yönelmesi ve eğitim ve öğretimin daha iyi gerçekleşmesi de söz konusu olmaktadır. Kesintili eğitim sayesinde öğrencilerin farklı alanlarda istedikleri ve yeteneklerine uygun olarak eğitim almaları ve bu eğitimleri tamamlamaları da mümkün olmaktadır.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir