Türeyiş Destanı Konusu Nedir Kısaca

Aşağıda Türeyiş Destanı konusu nedir kısaca olarak ele alacağız.

Türk tarihinde destanlar önemli bir yere sahiptir. Türklerin tarihinde destanların önemli bir yeri bulunmaktadır. Destanlar medeni ve kültürel tarih bakımından bilgiler taşır. Destanlar siyasi ve politik bilgiler de içermektedir.

Türeyiş Destanı da Türk destanlarından biridir. Hun hükümdarının kızlarının aile kurup büyük Türk milletinin soyunu devam ettirerek ulu hükümdarlar çıkardıklarını anlatan bir destan olma özelliğine sahiptir.

Hun hükümdarı kızlarını korumak için bir kuleye kapatır. İnandıkları ilah da kurt kılığına girer ve kızlardan biriyle aile kurarak türeyişi gerçekleştirir. Hun hükümdarı kızlarını hastalıktan korumak için kapatsa da ilahın buna dayanamadığı ve bu nedenle bozkurt kılığında geldiği anlatılmaktadır.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir