Memleketimizde genel seçimler çoğunluk esasına göre yapılır­sa mı daha iyi olur? Yoksa nispi usul ile yapılırsa mı daha iyi olur? Konulu Münazara Örneği

Memleketimizde genel seçimler çoğunluk esasına göre yapılır­sa mı daha iyi olur? Yoksa nispi usul ile yapılırsa mı daha iyi olur? konulu münazara örneği ile sizler de, Memleketimizde genel seçimler çoğunluk esasına göre yapılır­sa mı daha iyi olur? Yoksa nispi usul ile yapılırsa mı daha iyi olur? hakkında münazara çalışması yapabilirsiniz.

Münazara – Çoğunluk Esasına Göre Genel Seçimler Daha İyi Midir?

Aleyhte Görüş

Çoğunluk esasına göre yapılan genel seçimlerin, ülkeyi doğru yöne götürme ve demokratik süreci koruyucu kılma açısından bir avantaj sağlamadığını savunmaktayız. Bir ülkede siyasi tabanı geniş ve çeşitlilik gösteren her partinin katılımının önemli olduğu düşünülürse, çoğunluk esasına göre yapılan genel seçimlerin, küçük partilerin katılımını engelleyecek nitelikte olduğu söylenebilir. Küçük partilerin muhalefet hakkının kullanılması gereken bazı durumlarda, çoğunluk esasına göre yapılan genel seçimlerin, bu partilere imkan sağlamadığı da söylenebilir.

Lehte Görüş

Çoğunluk esasına göre yapılan genel seçimlerin, halkın seçimleri etkin biçimde yönetmesini sağladığı kanaatindeyiz. Böylelikle, yönetimin halkın istekleri doğrultusunda şekillenmesi de mümkün olmaktadır. Ayrıca, çoğunluk esasına göre yapılan genel seçimlerin, iktidarın sürekliliğini güçlendirecek şekilde kullanılabileceğini de belirtmek gerekir. Ülke çapında genel seçimlerin, çoğunluk esasına göre yapılması, halkın etkin bir biçimde yönetilmesine katkı sağlayacaktır.

Sonuç

Çoğunluk esasına göre yapılan genel seçimlerin, demokrasinin gelişmesi açısından önemli katkılar sağlayabileceği konusunda iki taraf arasında görüş birliği sağlanamamıştır. İki tarafın da görüşleri dikkate alınarak, genel seçimlerin, hem çoğunluk esasına göre hem de nispi usul ile yapılmasının avantajlarının ortaya konması gerektiği kanaatindeyiz.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir