Göç Destanı Konusu Nedir Kısaca

Aşağıda Göç Destanı konusu nedir kısaca olarak ele alacağız.

Destanlar Türk tarihinde çok önemli bir yere sahiptir. Destanların kültürel, sosyal, siyasal özellikleri de bulunmaktadır. Destanlar sonradan yazıya aktarılmıştır. Birçok destan Divan-i Lügati-t Türk isimli eserde yer almaktadır. Birçok destan da İran ve Çin kaynaklarında yer almaktadır. Destanların özellikleri gereğince kültür ögeleri taşımaları da kültür tarihi açısından önemlidir.

Bugünkü Sincan Uygur Bölgesi’nde yaşayan Türklere Uygur Türkleri denmektedir. Uygur Türklerinin maruz kaldığı bazı elim olaylar da olmuştur. Türklerin yurtlarından göç etmek durumunda kalması ve bunun için milli mir mücadeleyi savaş yaparak gerçekleştirmelerini konu edinen bu destan yaşanmıştır. Göç Destanı bütün bu olayları anlatmaktadır.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir