Atasözü Nedir? Örneklerle Anlatınız

Atasözü Nedir? Örneklerle Anlatınız kısa özet bilgi vereceğiz.

Atasözü; çok eski zamanlardan beri aktarılan, genel geçer doğruları ifade eden kısa sözlerdir. Atasözleri, anlaşılması kolay, kalıcı ve özlü bir şekilde öğretmeyi amaçlayan sözlerden oluşur. Atasözleri kimi zaman gerçek hayattan örnekler vermek için kullanılır.

Atasözleri, çoğu zaman kalıplaşmış kimi zaman da insanların yaşam deneyimlerinden alınan sözlerdir. Atasözleri, insanların günlük yaşamlarında karşılaştıkları durumlar karşısında düşüncelerini ve duygularını ifade etmek için kullandıkları sözlerdir.

Atasözleri, her yaştan insanın öğrenebileceği kısa ve özlü sözlerdir. Atasözleri, kimi zaman çok kısa ve özlü sözlerdir. Örneğin; “Düşünmeden söyleme” veya “Ağaç yaşken eğilir” gibi. Atasözleri, kimi zaman da daha uzun sözlerdir. Örneğin; “Bir kuşun ölümü bin kuşun sevincini gölgede bırakır” veya “Bir araya gelerek işleri kolaylaştırır” gibi.

Atasözleri, insanların karşılaştıkları durumlar karşısında düşüncelerini ve duygularını ifade etmek için kullandıkları sözlerdir. Atasözleri, insanların geçmişte yaşanan durumların deneyimlerinden öğrendikleri ve kullandıkları kalıplaşmış sözlerdir. Atasözleri, insanların geçmişte yaşanan durumların deneyimlerinden öğrendikleri ve kullandıkları kalıplaşmış sözlerdir.

Atasözleri, insanların hem yaşamlarını kolaylaştırmak için kullandıkları hem de karşılaştıkları durumlar karşısında düşüncelerini ve duygularını ifade etmek için kullandıkları sözlerdir. Atasözleri, insanların geçmişte yaşanan durumların deneyimlerinden öğrendikleri ve kullandıkları kalıplaşmış sözlerdir.

Atasözleri, insanların geçmişe dair deneyimlerinden öğrendikleri ve kullandıkları kalıplaşmış sözlerdir. Atasözleri, insanların karşılaştıkları durumlar karşısında düşüncelerini ve duygularını ifade etmek için kullandıkları sözlerdir. Atasözleri, insanların geçmişe dair deneyimlerinden öğrendikleri ve kullandıkları kalıplaşmış sözlerdir.

Atasözleri, insanların karşılaştıkları durumlar karşısında düşüncelerini ve duygularını ifade etmek için kullandıkları özlü ve kalıplaşmış sözlerdir. Örneğin, “En iyi silah aklının kılıcıdır” veya “Dost kolay bulunmaz” gibi. Atasözleri, insanların geçmişte yaşanan durumların deneyimlerinden öğrendikleri ve kullandıkları kalıplaşmış sözlerdir.

Atasözleri, insanların karşılaştıkları durumlar karşısında düşüncelerini ve duygularını ifade etmek için kullandıkları sözlerdir. Atasözleri, insanların geçmişte yaşanan durumların deneyimlerinden öğrendikleri ve kullandıkları kalıplaşmış sözlerdir. Atasözleri, insanların yaşamlarını kolaylaştırmak ve öğretmek için kullandıkları sözlerdir.

ATASÖZÜ ÖRNEKLERİ:

-Acıkan yanağından, susayan dudağından belli olur.

-Ah alan onmaz, ah yerde kalmaz.

-Ak köpeğe koyun diye sarılma.

-Akıl yiğide sermayedir.

-Al malın iyisini çekme kaygısını.

-Almak kolay ödemek zordur.

-Altın kılıç demir kapıyı açar.

-Alçak tavuk kendini ferik gösterir.

-At ölür meydan kalır, yiğit ölür şan kalır.

-Ateş olmayan yerden duman çıkmaz.

-Attan düşen ölmez, eşekten düşen ölür.

-Az kazanan çok kazanır, çok kazanan hiç kazanır.

-Aç koyma hırsız olur, çok söyleme yüzsüz olur, çok değme arsız olur.

-Ağustosta beynin kaynasın, kışın da tencere kaynasın.

-Ağır baş iyidir, yenlik olsa uçar.

-Babasına hayır etmeyenin kimseye hayrı olmaz.

-Bahar çiçeğiyle güzeldir.

-Bal yiyen baldan bıkar.

-Bebeler birbirinden huy kapar, ayranlarına su katar.

-Besle kargayı oysun gözünü.

-Bin atın varsa bin dinlen, bir atın varsa in dinlen.

-Bir bütün bir yarımdan iyidir.

-Bu dünya iki kapılı handır, gelen bilmez giden bilmez.

-Budalanın yağı çok olursa sakalına sürer.

-Çocuk evin meyvesidir.

-Çocuğa iş buyuran, ardınca kendi gider.

-Darlıkta dirlik olmaz.

-Dağ dumansız insan hatasız olmaz.

-Deniz yoğurt olmuş da yemeye kaşık bulunmamış.

-Dert saklayanda kalır.

-Devden büyük dert var.

-Dişi kuş yapar yuvayı, içini dışını sıvayı sıvayı.

-Dost kazan dost; düşman anadan da doğar.

-Düşmanın karıncaysa, sen fil ol.

-Ekmeğin kestiğini kılıç kesmez.

-Gelin bindi deveye gör kısmeti nereye.

-Geniş günün de dar gezen, dar günün de geniş gezer.

-Gittiğin yer kör ise, gözünü yum da bak.

-Göz görmeyince gönül katlanır.

-Hasta sağ kalırsa hekime karşı gelir.

-Herkes kaşık yapar ama sapını yapamaz.

-Herşey incelikten insan kabalıktan kırılır.

-Hıdırellez yaz kapısı, yedi gün sürer tipisi.

-Kavakta nar olmaz, kötülerde ar olmaz.

-Kimi bağ bozar, kimi bostan bozar.

-Minnetle gül koklama, dikeni sancar seni.

-Mum dibine karanlık.

-Mum dine ışık vermez

-Sen işlersen mal işler, insan böyle genişler.

-Tasa doyurur, acı acıktırır.

-Üzerine laf düşmedikçe konuşma.

-Vakitsiz açılan gül çabuk solar.

-Yardımcının yardımcısı olur.

-Yağmurlu gün tavuk su içmez.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir